TFB-7II 雙目生物顯微鏡

TFB-7II 雙眼生物顯微鏡

 

規格參數        
鏡 筒:雙眼式,傾斜 30 度,可 360 度迴轉,左眼可調視差,
           筒長160mm,瞳間距離可55- 75mm
調焦裝置:上下移動焦點調節,粗微調同軸附刻度
                 微調範圍 1.2mm , 具限位裝置
鼻輪:滾珠內置式 4 孔 ( 即鼻輪朝內)
目鏡:WF10X ,WF16X 各一對
物鏡:高級消色差物鏡
4X/N.A.0.10 / W.D.37.5mm,
10X/N.A.0.25 / W.D.8.1mm,
40X(S)/N.A.0.65 / W.D.0.48mm,
100X(S)/N.A.1.25 / W.D.0.18mm
綜合倍率:40X-1600X
載物檯:雙層機械式載物檯,平檯尺寸120mmX123mm ,
同軸縱橫向移動尺附刻度,移動範圍:40mm, 75mm
聚光 器:阿貝聚光鏡N.A. = 1.25 帶可變光欄
照明系統:LED燈源,亮度可調
附件:油鏡專用油一瓶,藍色濾光片一片,載玻片,蓋玻片,防塵套
 
TOP