TFB-7I 單眼生物顯微鏡

顯微鏡規格
鏡 筒:單眼式,傾斜45度,可360度迴轉
調焦裝置:上下移動焦點調節,粗微調同軸附刻度,
                 微調範圍1.2mm刻度0.002mm,具限位裝置
鼻輪:滾珠內置式 4 孔 ( 即鼻輪朝內 )
目鏡:WF10X ,WF15X
物鏡:高級消色差物鏡
          4X/N.A.0.10 / W.D.37.5mm,
          10X/N.A.0.25 / W.D.8.1mm,
          40X(S)/N.A.0.65 / W.D.0.48mm,
          100X(S)/N.A.1.25 / W.D.0.18mm
 綜合倍率: 40X-1500X
 載物檯:雙層機械式載物檯,平檯尺寸120mmX123mm ,
               同軸縱橫向移動尺附刻度,移動範圍:縱向30mm,橫向60mm
 聚光器:阿貝聚光鏡N.A. = 1.25 帶可變光欄
 照明系統:LED白光燈源,亮度可調
 附件:油鏡專用油一瓶,藍色濾光片一片
TOP